Ik aanvaard de woning of bouwgrond

Eenzijdige belofte van aankoop en waarborg

Nadat we jou een sociale koopwoning of bouwgrond hebben toegewezen, vragen we jou om een ‘éénzijdige belofte van aankoop’ te ondertekenen. In deze belofte van aankoop verbind jij je om de sociale koopwoning of bouwgrond aan te kopen.

Op het moment dat je de belofte van aankoop ondertekent, betaal je ook een waarborg. Dat bedrag is maximaal 5.024 euro (voor sociale koopwoningen) of 2.150 euro (voor sociale bouwgronden).

Daarna breng je je lening in orde.

Om het koopdossier vlot te laten verlopen en eventuele bijkomende kosten te vermijden (zie "Verkoopakte en kosten"), vragen wij jou op voorhand reeds contact op te nemen met jouw bank, kredietmaatschappij of een kantoor van het Vlaams Woningfonds om na te gaan welke aankoop voor jou financieel haalbaar is.

Verkoopakte en kosten 

Na de ondertekening van de belofte van aankoop zal je uitgenodigd worden om de verkoopakte te ondertekenen. Je moet dan ook de verkoopprijs en de bijkomende kosten betalen. 

Koop je uiteindelijk de woning of bouwgrond toch niet? Dan krijg je deze waarborg niet volledig terug, tenzij je overmacht kunt aantonen.